خانه / علم داده (صفحه 16)

علم داده

پایتون زبانی مناسب برای محاسبات ریاضی و پردازش داده

مدتی پیش تصمیم گرفتم که در مسابقات سایت Kaggle که در حوزه پردازش داده است، شرکت کنم. زبان رایجی که برای ارسال پاسخ ها استفاده می شد، پایتون بود و با خود قرار گذاشتم که این زبان را یاد بگیرم. از طرفی در درس “مقدمه ای بر علم مدیریت داده” ...

ادامه مطلب »