خانه / NoSQL / بانکهای اطلاعاتی گراف محور

بانکهای اطلاعاتی گراف محور

بانکهای اطلاعاتی که مبتنی بر نظریه گراف ها پایه گذاری شده اند.

استفاده از بانکهای اطلاعاتی مبتنی بر گراف در سیستم های توصیه گر

یکی از چهار گروه اصلی بانکهای اطلاعاتی NoSQL بانکهای اطلاعاتی مبتنی بر گراف هستند . ساختاری که اطلاعات در آن به صورت گره و یال ذخیره می شوند . معمولاً مثالی که برای کاربردهای این نوع از پایگاه های اطلاعاتی بیان میشود شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر ...

ادامه مطلب »