Uncategorized

Showing all 2 results

  • مفاهیم اولیه اینترنت اشیاء و کار با پلتفرم پارتیکل

    عضو جدیدی در حال اضافه شدن به این اینترنت است. این عضو جدید کاربر نیست و از آن به عنوان » «Thingsیا اشیا یاد میشود، این کلمه از عبارت »«The Internet of the Thingsبرگرفته شده است. یک «شی» ممکن است به هر دستگاهی که دارای سنسوری جهت تبادل اطلاعات است خطاب شود. مثالهایی از این سنسورها شامل سنسور دما، سنسورهای ترافیک و سنسورهای اندازه گیری انرژی است.
    مثلا سنسور دما میتواند در یک ترموستات، سنسور اندازه گیری میزان برق مصرفی در منازل و سنسور ترافیک در سیگنالهای ترافیکی جای گیرند. تمامی این سنسورها اطلاعاتی را به دستگاه مقصد میفرستند تا این دستگاهها بر اساس این اطلاعات تصمیمهایی را اتخاذ کنند. این اتفاق هنوز نیفتاده یا حتی ممکن است رخ داده باشد اما در آینده ای نزدیک بسیاری از کارها و اطلاعات ما از طریق اینترنت و بین افراد مختلف توسط دستگاه های هوشمند رد و بدل خواهند شد. دستگاه های هوشمندی مانند گوشی های هوشمند، اینترنت، ایمیل و شبکه های اجتماعی باعث شده اند تا امورات شخصی و کارهای ما به نحوی متفاوت انجام پذیرند. به وضوح میتوان گفت که اینترنت  اشیا تاثیر بسیاری را در زندگی همهی کاربران خواهد داشت.

  • دانلود پانزده مقاله جدید و فارسی درباره هوش تجاری

    در این پست، پانزده مقاله در حوزه ی هوش تجاری در یک مجموعه جهت دانلود قرار داده شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن