قوانین انجمنی

نمایش یک نتیجه

  • استفاده از داده کاوی مبتنی بر قوانین انجمنی در تحلیل ساختار پروتئین

    پیشرفت در زمینه زیست شناسی مولکولی باعث شده داده های زیادی از موجودات در بانکهای اطلاعاتی قرارگیرد. که نیازمند به کارگیری ابزارهای هوشمند و سریع برای آنالیز و فهم این داده است پروتئین ها نقش مهمی در عملکردسلول بازی می کنند و رشد بی رویه ی داده های آنها ضرورت داده کای را نمایان می کند