قوانین انجمنی

نمایش یک نتیجه

  • art001

    استفاده از داده کاوی مبتنی بر قوانین انجمنی در تحلیل ساختار پروتئین

    پیشرفت در زمینه زیست شناسی مولکولی باعث شده داده های زیادی از موجودات در بانکهای اطلاعاتی قرارگیرد. که نیازمند به کارگیری ابزارهای هوشمند و سریع برای آنالیز و فهم این داده است پروتئین ها نقش مهمی در عملکردسلول بازی می کنند و رشد بی رویه ی داده های آنها ضرورت داده کای را نمایان می کند