متن کاوی

نمایش یک نتیجه

  • index

    نگاه کلی بر متن کاوی

    آنچه ما تاكنون داريم تنها اطلاعات است كه استخراج شده است، اما سيستم مي تواند كمي باهوش تر باشد و بتواند با درک اين دو گزاره نتيجه دهد كه گزاره ي سومي نيز قابل طرح است به اين صورت كه “مناطق شمال كشور” قابل ” كشت برنج” است. اين مثال نشان مي دهد كه كشف دانش به چه مي ماند.