نظرکاوی

نمایش یک نتیجه

 • نظر کاوی مبتنی بر سطح سند

  • هدف نظرکاوی

  –استخراج خودکار احساسات و نظرات جمعی انسانها از نوشتارها

   

 • نظرکاوی و داده های عظیم

  • نظرکاوی به رشته مطالعاتی اطلاق میگردد که در آن به تجزیه و تحلیل احساسات، ارزیابی ها، گرایشها و به طور کلی نظرات افراد در مورد موجودیت هایی مثل محصولات، سرویسها، سازمانها، اشخاص، اتفاقات و خصیصه های آنها پرداخته می­ شود
 • نظرکاوی با استفاده از برچسب‌های نحوی و معنایی و کشف روابط حسی جملات فارسی

  در اکثر روشهای قبلی همانطور که در بخش مرور کارهای پیشین بازگو خواهد شد، از تعدادی الگوی ثابت چند کلمه ای بعنوان الگوی حاوی حس استفاده می شود. هدف این مقاله این است تا الگوی مناسب تری و بر مبنای ساختار جمله بیان بشود. علاوه بر این تا حد ممکن تلاش می شود که با مشکلات خاص زبان فارسی نیز مواجه شده و راه حل مناسبی برای آنها ارائه گردد.