هوش کسب و کار

نمایش یک نتیجه

  • کتاب هوش کسب و کار (نقشه راه پیاده سازی، زیرساخت ها و فناوری ها)

    کتاب هوش کسب و کار(نقشه راه پیاده سازی، زیرساخت ها و فناوری ها)
    در 376 صفحه و با سرفصل های زیر تالیف گردیده است:

    معرفی و اهمیت هوش کسب و کار،ارزش هوش کسب و کار، برنامه ریزی برای موفقیت، توسعه نقشه راه هوش کسب و کار، محیط هوش کسب و کار، فرایندهای کسب و کار و جریان اطلاعات، تحلیل نیازمندی های داده، …….