خانه / Questions / گروه : معماری سیستم های اطلاعاتی

گروه : معماری سیستم های اطلاعاتی

انتخاب درست معماری اطلاعاتی برای یک سامانه پردازش داده مانند انتخاب بانکهای اطلاعاتی ، ابزارهای هوش تجاری، انباره های داده و …. در این گروه مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

نتیجه ای یافت نشد