خانه / مطالب دارای برچسب : مجموعه های داده

مطالب دارای برچسب : مجموعه های داده

معرفی سایت : Quandl جستجوگر مجموعه های داده

فرض کنید به دنبال داده های هواشناسی ایران ، میزان واردات و صادرات انگلیس،‌ میزان جمعیت آمریکا از سال ۱۹۲۰ تا الان، پراکندگی دانشگاه های آمریکا  و … آماری مشابه این هستید. یک مرجع مناسب که این داده ها را از سراسر دنیا جمع آوری کرده است ،‌سایت Quandl است ...

ادامه مطلب »