خانه / آموزش های ویدئویی / سامانه های توصیه گر

سامانه های توصیه گر

ویدئو : آشنایی با سیستم های توصیه گر

در مقدمه ای بر سامانه های توصیه گر در مورد این سامانه های نرم افزاری که برای پیشنهاد یک مقاله، یک کتاب ، یک کالا و مانند آن به کاربر به کار می روند قبلا مطالبی را بیان کرده ایم . این که یا بر اساس مشابهت بین یک کالا ...

ادامه مطلب »