NewSQL & SQL

بانکهای اطلاعاتی رابطه ای که برای حجم عظیم داده بهینه سازی شده اند.

دکمه بازگشت به بالا