بانکهای اطلاعاتی سندگرا

بانکهای اطلاعاتی که اطلاعات را به صورت یک سند متنی (JSon) ذخیره می کنند

دکمه بازگشت به بالا