بانکهای اطلاعاتی کلید/مقدار

بانکهای اطلاعاتی که اطلاعات را به صورت زوجهای کلید / مقدار ذخیره می کنند و با دادن کلید موردنظر، با سرعت بالا مقدار خواسته شده را بر می گردانند.

دکمه بازگشت به بالا